Un slujitor harnic pentru un sat de gospodari


Ziua de 28 august, când Biserica Ortodoxă face pomenirea pe stil vechi a Adormirii Maicii Domnului, pentru comunitatea de creştini din satul Climăuţi, rn. Donduşeni, a fost o zi cu o încărcătură spirituală deosebită – climăuţenii au serbat hramul sfântului lăcaş din localitate, iar printre mulţimea de oaspeţi dragi, veniţi cu această ocazie, a fost şi Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor. Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, printre care: PC preot Ioan Cosoi, secretar eparhial, PC prot. Valeriu Cernei, protopop de Bălţi, PC preot Ioan Codreanu, paroh al bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din s. Chetrosu, rn. Drochia, PC preot Valeriu Ursu, paroh al bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, din s. Cârlăteni, rn. Râşcani, PC preot Sergiu Mariţoi, parohul bisericii din localitate, şi PC protodiacon Andrei Cojocaru. 
Predica zilei a fost rostită de PC prot. Valeriu Cernei, care, în cuvântul său, a prezentat viaţa Maicii Domnului ca un model de urmat pentru toate femeile şi, îndeosebi, pentru femeile creştine, evidenţiind drama prin care trece familia contemporană în care deseori lipseşte mama, fiind plecată peste hotare pentru a le asigura celor de acasă  minimul de existenţă. „Copiii din aceste familii, chiar dacă sub raport financiar au o anumită asigurare, ei sunt văduviţi de dragostea maternă, care este fără preţ şi nu poate fi înlocuită cu nimic”, a subliniat părintele Valeriu.
După oficierea Sfintei Liturghii şi tradiţionala înconjurare de trei ori a sfântului lăcaş, soborul de preoţi a înălţat un Te Deum pentru binefacerile dăruite de Bunul Dumnezeu satului Climăuţi. Anul acesta, când grindina a lovit satele din împrejurimi, Climăuţii, ca prin minune, a fost ocolit de urgia naturii.
Tinerii din Climăuţi, îndrumaţi de dna profesoară Maria Corniciuc, au prezentat un program artistic care a inclus recitări de versuri de Vasile Militaru, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, cântece şi sceneta „Venirea Domnului”, în care micii actori au prezentat cu mult talent actoricesc starea omului când este preocupat în exces de cele lumeşti, care poate să piardă cele spirituale şi să rateze chiar întâlnirea cu Domnul.  Sceneta a fost o reuşită, plină de învăţături creştine. Programul artistic a debutat cu citirea de către Cornelia Rusu, eleva clasei a VII-a, a istoricului satului şi a bisericii. Din datele prezentate am putut reţine mai multe informaţii, prntre care: satul Climăuţi este o vatră veche, cu gospodari harnici, fiind atestat documentar cu 519 ani în urmă, în 1490. Construcţia bisericii, care este din lemn, a fost începută în anul 1834. Neavând posibilitate de a finisa construcţia, care era ridicată mai mult de jumătate, climăuţenii, în cadrul unei adunări, au hotărât să dea în arendă o parte din moşia satului, în mărime de 230 hectare, pentru un an de zile, boierului Cazimir Zinovie, din satul vecin, Cernoleuca. Venitul obţinut din această înţelegere a permis finisarea sfântului lăcaş. Biserica din Climăuţi, la fel ca şi alte sfinte lăcaşe, a avut de suferit pe timpul puterii sovietice, fiind închisă.
Unele obiecte au fost distruse, altele – arse, iar o parte au fost încărcate în maşini şi duse într-o direcţie necunoscută. În perioada 1988-1989, când lăcaşele sfinte începeau a fi redeschise, Climăuţii a avut parte de un bun organizator, dl Ioan Târnavschi, care a deschis multe uşi, a bătut multe drumuri pentru a-şi vedea visul împlinit – redeschiderea sfântului lăcaş, fapt pentru care climăuţenii îi sunt recunoscători până la pământ pentru jertfa sa. Alături de dl Târnavschi, pentru redeschiderea sfântului lăcaş s-a jertfit şi dl Alexandru Luca, care şi astăzi continuă să sprijine activitatea bisericii. Reparaţia a fost începută în anul 1989, prin contribuţia tuturor sătenilor, şi a fost terminată în 1991. Cea care a susţinut substanţial lucrările de readucere la starea de dinainte de închide a sfântului lăcaş a fost cârmuirea colhozului „Dimitrov”, în frunte cu domnul preşedinte Ioan Găină. La 28 august 1991 a fost sfinţită biserica şi oficiată, după câteva zeci de ani, prima Sfântă Liturghie. La eveniment au fost prezenţi preoţi din satele vecine, împreună cu protopopul Constantin Ursachi, primarul satului, dl Serghei Popescu, şi preşedintele colhozului „Dimitrov”, dl Ioan Găină.
În 1995, Mitropolitul Petru Păduraru a oficiat în acest lăcaş prima Sfântă Liturghie. La Sfânta Slujbă au fost prezenţi fraţii preoţi Marin, Petru şi Teodor Botezatu, preoţii din satele învecinate şi un grup de preoţi din Chişinău. Climăuţenii în zi de sărbătoare şi-au amintit şi de preoţii care au slujit din 1993 în sfântul lăcaş: preotul Marin (1993-2000), preotul Igor (2000-2004), preotul Valeriu (2004 – februarie 2009). Fiecare cu darurile sale au contribuit la buna funcţionare a lăcaşului şi la întărirea credinţei între oameni.
Un punct aparte în istoricul prezentat l-au constituit întreprinderile şi creştinii care cu inimă darnică sprijină după puteri amenajarea sfântului lăcaş şi activitatea preotului paroh. Fiecare climăuţean a contribuit după posibilităţi, dar un aport substanţial au adus Gospodăria locală „Climăuţeanul Agro”, reprezentant Ioan Corniciuc, primăria Climăuţi, primar Victor Chiriac, creştinii Petru Roşca, Liviu Vovc, Vasile Galearschi, Tatiana Chiriac, Vladimir Vidaicu, morarul satului Luca Taliusic şi meşterii Ioan Ciornâi, Sergiu Golub, Vladimir Baranovschi şi Ioan Borş. O contribuţie la amenajarea teritoriului bisericii au adus-o şi elevii din localitate.
Aceste informaţii despre istoria satului şi bisericii, pe lângă scopul de aducere aminte de faptele înaintaşilor noştri, au şi un scop pedagogic, de educare a tinerei generaţii, care trebuie să-şi cunoască istoria şi să-şi cunoască contemporanii care jertfesc din puţinul lor pentru ca, împreună, şi cei mici şi cei mari, tinerii şi vârstnicii să se poată bucura când păşesc în sfântul lăcaş.
Cu un cuvânt de învăţătură către cei prezenţi s-a adresat Înaltpreasfinţitul Mitropolit şi Exarh Petru, care a vorbit despre importanţa Maicii Domnului în viaţa creştinului, despre suferinţele Fecioarei Maria în timpul chinurilor, răstignirii şi morţii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, despre bucuria aflării vestii, împreună cu celelalte femei mironosiţe, despre Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, despre petrecerea în rugăciune de la Înălţarea Domnului până la momentul Adormirii Sale.„Chiar dacă Sfânta Scriptură ne vorbeşte puţin despre Maica Domnului, tradiţia ne spune mai mult despre Fecioara Maria. Mântuitorul a cinstit-o în mod deosebit pe Maica Sa şi prima Sa minune a făcut-o tot la rugămintea Maicii Domnului, când a prefăcut apa în vin la Nunta din Cana Galileei”, a spus ÎPS Petru. Apoi Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei a vorbit despre momentul Adormirii Maicii Domnului, întârzierea Apostolului Toma şi descoperirea mormântului gol (lipsa trupului Maicii Domnului), astfel arătând nouă tuturor că cea care l-a purtat pe Mântuitorul Iisus Hristos nu poate fi lăsată putrezirii, şi a fost ridicată pentru a fi împreună cu Fiul Său.
Înaltpreasfinţitul Petru a felicitat pe toate doamnele şi domnişoarele care poartă numele Maria şi a îndemnat pe toţi la rugăciune către Maica Domnului şi, în mod deosebit, la lectura vieţii sale pentru a ne fi tuturor pildă de urmat.
Pentru activitatea sa rodnică în satul Climăuţi părintele Sergiu a fost gratificat de către Înaltpreasfinţitul Petru cu distincţia bisericească „Crucea Galbenă”. Cei prezenţi i-au cântat cu toţii „Vrednic este” şi mai multe voci din mulţime au  exclamat „Merită, merită”.
Printre cei care au adresat cuvinte emoţionante către climăuţeni a fost dl primar Victor Chiriac, care s-a referit la rolul credinţei în viaţa oamenilor, şi, în special, a copiilor, exprimându-şi dorinţa“ca tineretul să vină mai des la biserică pentru că au numai de câştigat”. Dl dr. Liviu Vovc, directorul Staţiei municipale Chişinău de Asistenţă Medicală Urgentă, a vorbit despre Climăuţi ca despre „un sat unit, cu oameni frumoşi şi buni”, apreciind osteneala climăuţenilor la renovarea sfântului lăcaş, îndemnându-i pe toţi „să rămână alături de biserică şi să păstreze credinţa străbună”. Dl doctor, în semn de respect, a înmânat câte un buchet de flori Înaltpreasfinţitului Mitropolit şi Exarh Petru şi părintelui Sergiu Mariţoi, parohul din localitate.
Părintele Sergiu, la rândul său, a mulţumim Înaltpreasfinţitului Petru pentru vizită, creştinilor pentru susţinere, exprimându-şi dorinţa ca în fiecare duminică numărul celor care vin la biserică să fie ca în zi de hram. Gospodarii harnici au pregătit pentru ziua de sărbătoare o masă bogată, oferită cu dragoste tuturor oaspeţilor.
În drum spre Chişinău, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Petru a vizitat biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din satul Chetrosu, Drochia. Părintele paroh Ioan Codreanu a prezentat Înaltpreasfinţitului Petru o scurtă informaţie despre mersul lucrărilor de construcţie.

 Suntem mulţumiţi de părintele nostru

Am solicitat părerea câtorva creştini despre părintele lor paroh Sergiu

Dna Raisa Plămădeală: „Sunt plecată de mulţi ani din sat, în prezent locuiesc în Hânceşti, dar astăzi, după 41 de ani, ne-am înţeles cu colegii noştri, promoţia anului 1968, să ne întâlnim la această mare sărbătoare. Mă bucur că la Climăuţi este un asemenea slujitor ca părintele Sergiu – un om cu suflet mare, o persoană înzestrată cu har pentru a fi slujitor al Domnului. Pentru că ştim cu toţii că sunt oameni întâmplători în orice domeniu. Părintele Sergiu are vocaţie de la Dumnezeu pentru slujirea preoţească şi mulţumim Bunului Dumnezeu şi Înaltpreasfinţitului Petru că l-a trimis la noi în sat”.
Dl Valentin Nacu: „Părintele Sergiu este tânăr, energic, reuşeşte să comunice foarte bine cu oamenii, este un bun organizator, de aceea merită toată stima şi respectul nostru. Este un preot bun şi are acest dar de a sluji Domnului. Este un om plăcut, înţelept la sfaturi, sătenii îl iubesc şi de aceea ne dorim ca părintele Sergiu să fie aici, în satul nostru, cât mai mult timp”.
Dl Ioan Corniciuc: „De la început am fost aproape de părintele Sergiu şi am încercat să-l sprijin după puteri. Când a venit pentru prima dată la noi în sat părintele avea anumite rezerve: sat nou, oameni noi. Era şi de înţeles. Dar puţin câte puţin oamenii au început să-l cunoască şi să-l îndrăgească. Părintele Sergiu se bucură în prezent de mult respect printre climăuţeni. A reuşit, prin modestia sa, dar, în primul rând, prin credinţa sa, să apropie oamenii. Este cult, organizator, cu bun-simţ, nu este lacom, calităţi care îi sunt necesare unui păstor de suflete. În scurt timp a câştigat autoritatea de care are nevoie un preot. Să ne slujească aici, părintele, cât va rândui Domnul. Noi ne dorim să fie cât mai mult”.
Dl primar Victor Chiriac: „Noi, creştinii din satul Climăuţi, suntem mulţumiţi că Mitropolia ne-a trimis un asemenea slujitor ca părintele Sergiu. Este tânăr, energic şi de când este la noi în sat (februarie 2009) încearcă să unească lumea şi să-i crească din punct de vedere spiritual, să-i apropie de credinţă, lucru care trebuie să vă spun că îi reuşeşte. Are mari succese. Să o ţină tot aşa şi oamenii vor fi mai răbdători, mai iubitori unul faţă de altul, şi avem de câştigat din aceasta cu toţii. Este un bun gospodar şi organizator. Ceea ce-l caracterizează este simplitatea şi modestia. Prin aceste calităţi atrage lumea şi oamenii îl stimează. Este insistent, când este vorba de sfântul lăcaş, şi mai puţin insistent când se referă la vreo problemă de ordin personal. Suntem mulţumiţi de părintele nostru”.
Dna Ana Vasile Ciobanu: „Părintele Sergiu este un om cu suflet mare, un preot care-şi cunoaşte misiunea şi doreşte să facă foarte multe pentru oameni şi pentru biserică. Caută să ne unească în jurul credinţei, să venim mai mulţi la sfintele slujbe, să trăim cu toţii în iubirea creştinei noastre ortodoxe şi ca acest lucru să se simtă în relaţiile dintre oamenii din sat, ca oamenii să se simtă ca fraţii, să se împace, să trăiască în respect şi dragoste ca într-o familie mare”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu